Verhuur Vakantie van Stadium
Winenne Panards

Prijzen en voorwaarden

Prijzen gelden voor de periode en de duur van het verblijf.

Duur van het verblijf :

  • In juli en augustus : minimum duur van 10 dagen Kerst en paasvakantie : 1 week
  • Andere periodes : minimum 2 dagen.

Verhuur tarieven :

  • De huurprijs is 110,00 € per dag (minimum 2)
  • In juli en augustus is de prijs 125,00 € per dag, ongeacht de duur van het verblijf (in principe van 1 tot en met 11, van 11 tot en met 21 of 21 tot en met 31) + kosten voor alle tijdperken.

Voorwaarden :

  1. Een voorschot van 25% wordt betaald op het moment van reservering; het saldo moet twee maanden vr het begin van het verblijf betaald worden.
  2. Huurwaarborg is 200,00 € voor een kort verblijf en 300,00 € voor een lang verblijf.
  3. De kosten voor water, gas, elektriciteit, verwarming (diesel) en huisvuil (gemeentelijke belastingen) zijn verschuldigd door de huurder en worden aangerekend via de meterstand opegemetn in aanwezigheid van de verhuurder.

Het gite wordt teruggegeven in de zelfde staat als bij de ingebruikname. Ingeval de kuis niet of onvoldoende gedaan is, wordt er en forfaitair bedrag van 75,00 € ingehouden op de waarborg.

De huurder is verantwoordelijk voor alle beschadingen aan het gebouw en aan de inhoud. Bij beschadiging, wordt een evenredig bedrag afgehouden van de waarborg.

Het saldo wordt teruggestort ten laatste 1 maand na het einde van de verhuring op de rekening van de huurder of de vereniging